dimarts, 7 de desembre de 2010

LA VEU DELS ADOPTATS DAVANT LA NOTÍCIA DEL MATRIMONI ESPANYOL I EL SUPOSAT MALTRACTAMENT AL SEU FILL RECENT ADOPTAT A COLÒMBIA

Davant la notícia publicada en diversos mitjans de comunicació sobre el matrimoni espanyol retingut a Colòmbia acusat per la fiscalia d'haver maltractat un dels 3 nens recentment adoptats, l'associació La Veu dels Adoptats vol manifestar un profund rebuig a l'actitud d'aquest pare i manifestar que estem impactats i impressionats.
Volem deixar molt clar que NO denunciem les 3 bufetades al nen, sinó que qüestionem l'actitud i els fets que es mostren a la gravació que es va emetre per TV. Aquests 3 nens acabats de ser adoptats poden presentar traumes
severs , recordem que tenen entre 3 i 9 anys, acaben de sortir d'una institució, no tenen cap tipus de vincle estable amb ningú, poden tenir por de ser abandonats de nou i se senten insegurs en un ambient que els és desconegut. No és qüestió de debat si aquest nen es mereixia o no tan dura reprimenda. Aquesta persona no porta ni tan sols un mes exercint de pare, encara no ha creat cap vincle amb "el seu" fill i aquest, segurament per la seva condició d' abandonat, porta a la seva  "motxilla" una història que condiciona les seves respostes davant les diverses situacions.


Tal com es pot observar en el vídeo, l'adult demostra clarament poca habilitat davant dels reptes de la seva "especial" paternitat adquirida i ens fa pensar que potser no és idoni per ser un pare terapèutic, estable, pacient, comprensiu, proper i empàtic . Ens agradaria ser informats degudament de l'explicació per les parts implicades per a nosaltres treure una opinió basada en com més informació, millor i més completa.
Des de la LA VEU DELS ADOPTATS treballem per fer pedagogia del fet adoptiu, sempre des del punt de vista de les persones adoptades. Ens identifiquem plenament amb aquests nens que han estat VÍCTIMES d'un abandonament i tenen ara dret a tenir la millor família sempre que aquesta sigui idònia. Pel que fa a la certificació d'idoneïtat ens sorgeixen molts dubtes. Què està passant? Com és possible que aquestes actituds no es detectin durant les avaluacions a la famílies? Som conscients que NO tothom pot ser pare / mare adoptiu / a?
Sota el nostre punt de vista la fiscalia Colombiana ha obrat correctament.
Si voleu posar-se en contacte amb nosaltres:
La Voz de los Adoptados    http: / / www.lavozdelosadoptados.es / Telèfon:   La Veu dels Adoptats 644024140
CIF G85980084 Registrat al Ministeri de l'Interior com Associació Nacional sense ànim de lucre.