dijous, 15 de juliol de 2010

Una nova cultura de família.

El Parlament de Catalunya aprova la nova llei de la infància que facilita les adopcions i els acolliments.

Aquí trobareu diferents enllaços sobre aquest tema

3cat24

El periodico

Avantprojecte de llei del Llibre segón del Codi Civil Català